Zöldhulladék gyűjtés

Időkép a Tóparton

Archívum

Hozzászólások

Honlap oldalak

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő óvodai beiratkozás 2021. április 26. és 28. között történik a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsődében – 6413 Kunfehértó, Ady E. u.4.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket.
Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évben a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!
Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.
Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon is sor kerülhet.
A beiratkozás az info.mosolyovi@gmail.com  elektronikus címen kell jelezni.

Jelentkezéshez szükséges okmányok űrlapja!

Az olvasás folytatása

Tisztelt Lakosok!

Reggel 5 óra és este 8 óra között (a kijárási tilamon kívüli időben)

 • Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével –a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A fenti szabály alól kivételt képez:

 1. a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint
 2. b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.
 • A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések:

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos az üzletben tartózkodni.

A kijárási tilalmon kívüli időben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a tartózkodás és a vásárlás:

 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben
 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
 • a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
 • a kertészeti árudában, a faiskolában,
 • a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, kötelezően bezárt üzletek kivételével,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, azállatgyógyszertárban,
 • az üzemanyagtöltő állomáson,
 • a nemzeti dohányboltban
 • az újságárusnál.

 

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések:

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások),
 • a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
 • a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
 • a szociális szolgáltatás,
 • a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
 • a totózó és lottózó szolgáltatás,
 • a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
 • az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
 • a temetkezési szolgáltatás,
 • az állategészségügyi szolgáltatás,
 • az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
 • az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
 • a közétkeztetési szolgáltatás,
 • az állattenyésztési szolgáltatás,
 • az ügyvédi szolgáltatás,
 • a biztonsági szolgáltatás,
 • az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
 • a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
 • a mosási és tisztítási szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

 Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések:

 • A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
 • Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben március 8 és április 7. között.
 • A kollégiumok – a középfokú oktatási intézmények tekintetében – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

Kérem Önöket, a fenti szabályozások betartására!

 

 

Huszár Zoltán sk.

   polgármester

MFP pályázatok

Időkép a Főúton

Időjárásállomás

Szélmérő

Gömb-Panoráma

Gömb-panoráma

Nemzeti Jogszabálytár

Nemzeti Jogszabálytár

Legutóbbi Híreink

Hír Kategóriák