Aktualitások

Időkép a Tóparton

Archívum

Időjárásállomás

Nagyvállalkozások

Honlap oldalak

Kunfehértó Község Önkormányzatának Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Az olvasás folytatása

Kunfehértó Község Önkormányzata BMÖGF/51-41/2019 számú Támogatói Okirattal 100 m3 keménylombos szociális  tűzifa kiosztásának lehetőségét nyerte el.

A szociális célú tűzifa iránti kérelem beadásának feltétele:

 1. aktív korúak ellátásában részesülök és gyermeket/gyermekeket nevelek;
 2. időskorúak járadékára vagyok jogosult és egyedül élek;
 3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevelő (HH) család vagyunk;
 4. lakásfenntartási támogatásban részesülök és kiskorú gyermek/gyermekek eltartásáról gondoskodok;
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök és gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át, amely 39.900.-Ft.;
 6. 60 év feletti, egyedülálló vagyok és havi jövedelmem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. (57.000.- Ft);
 7. rehabilitációs-, egészségkárosodott- vagy rokkantsági ellátásban részesülök és a háztartásomban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. (57.000.- Ft.);
 8. egyedül élő vagyok, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezem, és szociális ellátásban sem részesülök.

A kérelmezőnek nyilatkozni kell, hogy a lakásban a fával történő tüzelési lehetőség biztosított valamint nyilatkozni kell a családban az egy főre jutó jövedelemről (csatolni kell a  jövedelem igazolásokat.)

 

A kérelmet 2020. január 31-ig  lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz a támogatás igénylése céljából. A kérelemben szereplő adatok ellenőrzésére a kérelmezőnél helyszíni környezettanulmány felvételére kerülhet sor. A támogatásból történő kizárást eredményezi ha a kérelemben, vagy a környezettanulmányban valótlan dolgot állítanak. Egy családon belül csak egy jogcímen adható szociális tűzifa juttatás.

Kunfehértó Község  Helyi  Választási Bizottsága

25/2019 (X.14.) HVB. h

Kunfehértó Község Helyi  Választási Bizottsága  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)307/N .§ (1)bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva meghozta az alábbi

H a t á r o z a t o t

Kunfehértó Községben a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a polgármester-választás eredményes volt, a megválasztott polgármester neve:

Huszár Zoltán

Az olvasás folytatása

Kunfehértó Község  Helyi  Választási Bizottsága
26/2019 (X/14.) HVB. h

Kunfehértó Község  Helyi  Választási Bizottsága  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)307/N .§ (1)bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva meghozta az alábbi

Határozatot

Kunfehértó Községben a 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán az egyéni listás képviselő-választás eredményes volt, a megválasztott képviselők neve:

 1. Szalai László független
 2. Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn független
 3. Czagány-Mákos Roberta független
 4. Dr. Hegyes Edina független
 5. Harnóczi Sándor független
 6. Sarok Tibor független

Az olvasás folytatása

A falu első boltjának a helyén megnyílt a község új piac­tere. A közel harmincmillió forintba kerülő létesítmény csütörtöki avatójára sokan gyűltek össze. Régi álom vált ezzel a beruházással valóra, hiszen korábban is felmerült, hogy legyen egy piactere a településnek – mondta el köszöntője során Huszár Zoltán. A község polgármestere felidézte, hogy egykoron ott állt a település első boltja is, aminek fontos szerepe volt a falu történetében. Mint hozzátette: hasonlóan fontos közösségi tér lehet a most felavatott fedett piactér is, ami a kereskedés mellett helyszíne lehet a különböző rendezvényeknek is.

Az olvasás folytatása

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 2019. szeptember 25-én a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében Képviselő-testületi nyílt ülést tartott.

– Ide kattintva megnézheti a 2019-as jegyzőkönyveket!

– Ide kattintva megnézheti a 2019-as határozatokat!

– Ide kattintva megnézheti az ülésről készült Videó felvételt!

FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020 évi forduló

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az olvasás folytatása

Időkép a Főúton

Nemzeti Jogszabálytár

Nemzeti Jogszabálytár

Gömb-Panoráma

Gömb-panoráma

Legutóbbi Híreink

Hír Kategóriák

Magyar Államkincstár

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Fektessen be gyermeke jövőjébe!Kezelje okosan gyermeke életkezdési támogatását, a 42.500,- Ft-ot. Nyisson Start-értékpapírszámlát a Kincstárban!Babakötvény 5,8 %-os kamattal!Díjmentes számlanyitás, a számla adó-, járulék és illetékmentes! Bővebb információért kattintson a hirdetésre!