Rendelet száma
Rendeletek egységes szerkezetben
Utólsó módosulás
2/1996.(IV.5.)
Kt.sz. rendelete 
az önkormányzati tulajdonban lévő temető fenntartásáról, a temetkezési tevékenység szabályozásáról 2016.01.25.
14/2001.(XI.15.)
Kt.sz. rendelete 
a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól 2009.10.28.
11/2007(IV.27)
Kt.sz. rendelete 
egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról. 2009.10.28.
9/2009. (IV.24.)
Kt.sz. rendelete
a sportról 2009.10.28.
17/2011.(X.17.)
Kt.sz. rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálásának szabályairól 2011.10.17.
5/2013.(II.20.)
Kt.sz. rendelete
2013 évi költségvetés 2013.02.20.
1/2014.(II.14.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2014.11.27.
2/2014. (II.14.)
önkormányzati rendelete
a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről 2014.02.14.
5/2014. (IV.30.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 2014.04.30.
6/2014. (IV.30.)
önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról
2020.04.22.
8/2014. (IX.17.)
önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról
2014.09.17.
1/2015.(II.12.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2016.01.25.
2/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 2020.03.01.
 4/2015. (IV.23.)
önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  2016.04.23.
5/2015.(IV.23.)
önkormányzati rendelete
2015 évi zárszámadási rendelet 2015.04.23.
13/2015. (XI.19.)
önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról 2015.11.19.
12/2015. (XI.19.)
önkormányzati rendelete
a helyi adókról 2020.11.15.
4/2016.(II.18.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  2017.02.24.
5/2016. (II.18.)
önkormányzati rendelete 
Kunfehértó Község Helyi Építési Szabályzatáról

1.sz melléklet, 2.sz melléklet, 3.sz melléklet, 4.sz melléklet, 5.sz melléklet

 2020.08.13
6/2016. (III.31.)
önkormányzati rendelete
 a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról  2016.03.31.
 9/2016. (VI.29.)
Önkormányzati rendelete
az önkormányzati támogatások rendjéről  2016.06.29.
15/2016.(X.27.)
Önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vo­natkozó helyi szabályairól  2016.10.27.
16/2016. (X.27.)
önkormányzati rendelete 
 az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról  2016.10.27.
21/2016.(XII.02.)
önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetés, a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól  2016.12.03.
2/2017.(I.26.) sz.
önkormányzati rendelet
 az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  2017.05.26.
7/2017.(III.30.)
önkormányzati rendelete 
Kunfehértó Község településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 2017.03.31.
9/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelete
 a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról  2018.04.28.
10/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól  2017.04.28.
 11/2017.(IV.28.)
önkormányzati rendelete
 a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól  2017.04.28.
12/2017. (V.25.)
önkormányzati rendelete
 a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 2017.10.26.
14/2017. (VI.29.)
önkormányzati rendelete
A házasságkötés és egyéb családi események lebonyolításáról, valamint azok szolgáltatási díjairól 2017.07.15.
1/2018.(I.31.)
önkormányzati rendelete
 az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  2018.05.31.
4/2018. (V.30.)
önkormányzati rendelete 
 Zárszámadás a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 2019.03.01.
12/2018.(X.25.)
önkormányzati rendelete
 a gyermekvédelem helyi rendszeréről 2020.03.01.
13/2018.(X.25.)
önkormányzati rendelete
2017. évi kiegészítő támogatásból kapott szociális tűzifa juttatás szabályairól 2018.10.25.
14/2018.(X.25.)
önkormányzati rendelete
2018. évi szociális tűzifa juttatás szabályairól  2018.10.25.
15/2018.(XI.29.)
önkormányzati rendelete
 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 2019.01.01.
2/2019.(I.30.)
önkormányzati rendelete

Költségvetési táblák
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 2019.07.01.
3/2019.(I.31.)
önkormányzati rendelete
a településkép védelméről 2019.01.31.
5/2019. (IV.24.)
Kt. sz. rendelete
a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 2019.04.24.
7/2019. (V.30.)
Kt. sz. rendelete
a 2018 évi költségvetés végrehajtásáról 2019.05.30.
12/2019.(X.18.)
Önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2019.10.18.
1/2020.(I.30.)
önkormányzati rendelete
Költségvetési táblák
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 2021.02.27.
6/2020.(VII.09.)
önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 2020.07.09.
9/2020.(X.01.)
önkormányzati rendelete

a 2020. évi szociális tűzifa juttatás szabályairól 2020.11.14.
1/2021.(I.29.)
önkormányzati rendelet

a 2021 évi költségvetés 2021.01.29.
5/2021.(V.28.)
önkormányzati rendelet
a 2020 évi költségvetés végrehajtásáról 2021.05.29.
8/2021.(VII.30)
önkormányzati rendelet
a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni támogatásról 2021.09.01.