Időkép a Tóparton
Archívum
Időjárásállomás
Nagyvállalkozások
Honlap oldalak
2014-es határozatok
2/2014.(II.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
3/2014.(II.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó árak és díjak megállapítása
4/2014.(II.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2014. évi ellenőrzési munkatervének elfogadása
5/2014.(II.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
HTKT Társulási megállapodásának módosítása
6/2014.(II.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
7/2014.(II.13.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének megállapítása
10/2014.(II.20.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
„Kunfehértó Község Önkormányzata részére mélyépítési keret-megállapodás megkötése” elnevezésű megkötött keret-megállapodás alapján megindított „A KEOP-1.2.0/B/2010-0026 számú projekt keretében Szennyvízcsatorna (hálózat) építése a FIDIC piros könyv szerint és Szennyvíztisztító telep tervezése és építése a FIDIC sárga könyv szerint” tárgyú konzultációs eljárás lezárása
12/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
13/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működéséről és a 2014. évi munkatervről
14/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás kormányzati funkciószámainak bevezetése
15/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadása
16/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása
17/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi nyári zárva tartásának engedélyezése
18/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása
19/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
20/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó 3 éves kitekintés elfogadása
21/2014.(III.04.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kiskunok Vidékéért Egyesület tagjaként a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó
tervezési terület előzetes elismerése
26/2014.(III.20.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
Földterület átminősítése, illetve értékesítése
27/2014.(III.20.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
Előzetes kötelezettségvállalás a 2013. évi pénzmaradvány terhére
30/2014.(III.26.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor tulajdonrészének megvásárlása
32/2014.(IV.15.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
Előzetes kötelezettségvállalás a 2013. évi pénzmaradvány terhére
33/2014.(IV.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
34/2014.(IV.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
„MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMINőSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
36/2014.(IV.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
37/2014.(IV.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
Házi gyermekorvosi szolgálat működtetése
38/2014.(IV.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
2013. évi költségvetési pénzmaradvány felosztásáról
39/2014.(IV.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértóért Közalapítvány támogatása
47/2014.(V.14.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
2014. évi árak, díjak módosítása
48/2014.(V.14.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
Önkormányzat tulajdonában lévő Mitsubishi és Renault tip. gépkocsik értékesítése
49/2014.(V.14.)Kt.sz H a t á r o z a t a t
2014. évi költségvetési tartalékot érintő előzetes kötelezettségvállalás
50/2014.(VI.03.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
51/2014.(VI.03.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása
52/2014.(VI.03.)Kt.sz H a t á r o z a t
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala
57/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
58/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Napközi Otthonos Óvoda 2013. évben végzett munkája
59/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Partnerségi rend megállapítása a településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz
60/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat által használt KEFAG területének csere útján történő tulajdonszerzése
61/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megállapítása
62/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzatának a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság által beszerzésre kerülő, oktatási célt szolgáló elektromos kisautók beszerzésének támogatása
63/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület pénzügyi támogatása
64/2014.(VII.08.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértói Sportegyesület pénzügyi támogatása
65/2014.(VII.29.)Kt.sz H a t á r o z a t t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
66/2014.(VII.29.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett munkája
67/2014.(VIII.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Energetikai fejlesztéssel kapcsolatos ajánlattételi felhívás elfogadása
68/2014.(VIII.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Csatári József területcserére vonatkozó kérelme
69/2014.(VIII.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Vital Genezis Kft-vel kötendő szerződés elfogadása
72/2014.(IX.10.)Kt.sz H a t á r o z a t
Energetikai fejlesztéssel kapcsolatos ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázat elbírálása
73/2014.(IX.16.)Kt.sz H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
74/2014.(IX.16.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata gazdálkodásának 2014. január-július közötti alakulása
75/2014.(IX.16.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozás
76/2014.(IX.16.)Kt.sz H a t á r o z a t
Táblagépek kivezetése a számviteli nyilvántartásból
77/2014.(IX.16.)Kt.sz H a t á r o z a t
Dr. Kolozsvári Renátó ügyvéd által az Euromedia Creative Kft. képviseletében benyújtott beadvány
78/2014.(X.01.)Kt.sz H a t á r o z a t
Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
81/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság megválasztása
82/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Alpolgármester választás
83/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
ÜIB jelentés az alpolgármester választás eredményéről
84/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Huszár Zoltán polgármester illetménye és költségtérítése
85/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Harnóczi Sándor alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése
86/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság megválasztása
87/2014.(X.22.)Kt.sz H a t á r o z a t
Harnóczi Sándor leköszönő polgármester végkielégítése
88/2014.(XI.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
89/2014.(XI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Közrend-, közbiztonság helyzete
90/2014.(XI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat és a GYARD 65 Kft. között kötendő szerződések
91/2014.(XI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. n. évi alakulásáról
92/2014.(XI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Társulási tanácstagok, felügyelő bizottsági tag és helyettes tag delegálására a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
93/2014.(XI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat törzskönyvi kivonatának módosítása
94/2014.(XI.26.)Kt.sz H a t á r o z a t
Huszár Zoltán településüzemeltetési csoportvezető fizetés nélküli szabadsága
103/2014.(XII.10.)Kt.sz H a t á r o z a t
Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének megállapítása
104/2014.(XII.10.)Kt.sz H a t á r o z a t
2015. évi Ellenőrzési Munkaterv elfogadása
105/2014.(XII.10.)Kt.sz H a t á r o z a t
2014. évi költségvetést érintő pótelőirányzatok biztosítása
106/2014.(XII.10.)Kt.sz H a t á r o z a t
2015. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalás

2013-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke

Határozat
Határozatok címei
3/2013.(I.16.)Kt.sz. határozatKunfehértó Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása
4/2013.(I.16.)Kt.sz. határozatÖnkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között kötendő vagyonkezelési szerződés-tervezet elfogadása
5/2013.(I.16.) Kt.sz.határozatKEOP-1.2.0/B/10-2010-0026. sz. szennyvíz ártalmatlanítással kapcsolatos beruházás projektmenedzseri feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálására bíráló bizottság létrehozására
6/2013.(I.29.)Kt.sz.határozat“Kunfehértó Község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment tevékenység ellátása Megbízási szerződés keretében elnevezésű hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárásáról
7/2013.(I.29.)Kt.sz.határozatHALASVÍZ Kft. fióktelephely bejelentése céljából nyilatkozat kiadása
8/2013.(II.05.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
9/2013.(II.05.)Kt.sz.határozatFehértó-Gazda Kft. “va” 2012. évi pénzügyi tevékenysége
10/2013.(II.05.)Kt.sz.határozatÖnkormányzat 2013. évi költségvetését megalapozó árak és díjak megállapítása
11/2013.(II.05.)Kt.sz határozatPolgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
12/2013.(II.05.)Kt.sz.határozatMűvelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
13/2013.(II.05.)Kt.sz.határozatCsatári József földcserére vonatkozó kérelme
14/2013.(II.05.)Kt.sz.határozatNapközi Otthonos Óvoda óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása
15/2013.(II.05.)Kt.sz.határozatNapközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának engedélyezése
19/2013.(II.19.)Kt.sz.határozatMűvelődési Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolója és a 2013. évi munkaterve
20/2013.(II.19.)Kt.sz.határozatHomokhátsági Hulladékhasznosító KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt keretében történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési szabályzat elfogadása
21/2013.(II.19.)Kt.sz.határozatÁltalános iskolai felvételi körzet megállapítása
22/2013.(II.19.)Kt.sz.határozatÓvodavezetői pályázat kiírása
23/2013.(III.26.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
24/2013.(III.26.)Kt.sz.határozatSzociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
25/2013.(III.26.)Kt.sz.határozatKiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központ gyűjtőkörzetéhez tartozó településeken a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény előírásainak megfelelő, a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges többségi tulajdonrész önkormányzati tulajdonba kerüléséhez szükséges döntés meghozatala
26/2013.(III.26.)Kt.sz.határozatPolgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
27/2013.(III.26.)Kt.sz.határozatÓvodai felvételi körzet megállapítása
28/2013.(III.26.)Kt.sz.határozatFehértó-Gazda Településüzemeltetési Szolgáltató Kft “va” engedményezési és tartozás átvállalási szerződés
29/2013.(III.26.)Kt.sz.határozatKunfehértó Község Önkormányzata és az Aqua Construct Zrt között, a Kunfehértó szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B) című tervezési feladat részeként elkészítendő munka elvégzésére vonatkozó szerződés
30/2013.(III.26.)Kt.sz.határozatÖnkormányzat 2013. évi költségvetését érintő, előzetes kötelezettségvállalás
31/2013.(III.26.)Kt.sz.határozatCsatári József földcserére vonatkozó kérelme tárgyában hozott döntés visszavonása
35/2013.(IV.30.)Kt.sz.határozat2012. évi belső ellenőrzés
36/2013.(IV.30.)Kt.sz.határozatHázi Gyermekorvosi Szolgálat működtetése
37/2013.(IV.30.)Kt.sz.határozatFalugyűlés összehívása
38/2013.(IV.30.)Kt.sz.határozatHalasvíz Kft., Kalocsavíz Kft., Kőrösvíz Kft. egyesülésével kapcsolatban az egyes víziközmű társaságok tulajdonosai által meghozandó képviselő-testületi határozatok
39/2013.(IV.30.)Kt.sz.határozatHalasvíz Kft-be belépni szándékozó önkormányzatok üzletrész vásárlása
40/2013.(IV.30.)Kt.sz.határozatFogorvosi feladatok ellátására pályázati kiírása
45/2013.(V.28.)Kt.sz. HatározatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
46/2013.(V.28.)Kt.sz. HatározatÖnkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása
47/2013.(V.28.)Kt.sz. HatározatKunfehértó Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
48/2013.(V.28.)Kt.sz. HatározatHomokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működése
49/2013.(V.28.)Kt.sz. HatározatHalasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
50/2013.(V.28.)Kt.sz. HatározatHalas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működése
51/2013.(VI.18.)Kt.sz. Határozat“A településkép, az életminőség és a közbiztonság javítása” a LEADER 3.sz. intézkedés keretén belül pályázat benyújtása
52/2013.(VI.18.)Kt.sz. HatározatÖnkormányzat és a Kunfehértóért Közalapítvány közötti együttműködés keretében mezőgazdasági gép beszerzésére
55/2013.(VII.16.)Kt.sz. HatározatHomokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosítása
56/2013.(VII.16.)Kt.sz. HatározatKépviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének megállapítás
57/2013.(VII.16.)Kt.sz. HatározatKunfehértói Viziközmű Társulat működési költségeinek támogatása
58/2013.(VII.16.)Kt.sz. HatározatSzennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása, KEOP konstrukciók végrehajtására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
59/2013.(VII.16.)Kt.sz. HatározatÖnkormányzat és a Művelődési Ház és Könyvtár között kötendő együttműködés megállapodás elfogadására, a 2014. évi Falunap támogatására a LEADER program keretében benyújtott pályázathoz kapcsolódóan
67/2013.(VIII.06.)Kt.sz. HatározatKépviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
68/2013.(VIII.06.)Kt.sz. HatározatElőzetes kötelezettségvállalás civil szervezetek támogatására
71/2013.(VIII.08.)Kt.sz. HatározatKépviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
72/2013.(VIII.13.)Kt.sz. HatározatKEOP-1.2.0/B/10-2010-0026. sz. szennyvíz ártalmatlanítással kapcsolatos beruházás kivitelezői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálására bíráló bizottság létrehozására
73/2013.(IX.03.)Kt.sz. HatározatKEOP-1.2.0/B/10-2010-0026. sz. szennyvízberuházással kapcsolatos CBA elkészítőjének kiválasztása
74/2013.(IX.03.)Kt.sz. HatározatHarnóczi Sándor polgármester szavazásból történő kizárása
75/2013.(IX.03.)Kt.sz. HatározatHarnóczi Erzsébet óvodavezető “közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga” továbbképzés tanulmányi költségeihez történő hozzájárulás

2012-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke

Határozat
Határozatok címei
3/2012.(I.09.)Kt.sz.határozatKépviselő-testület rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadása
4/2012.(I.09.)Kt.sz.határozatKovács Erzsébet polgármester fizetési előleg felvételének engedélyezése
5/2012.(I.24.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
6/2012.(I.24.)Kt.sz.határozatÖnkormányzati konyha működése
7/2012.(I.24.)Kt.sz.határozat2012. évi árak-díjak megállapítása
8/2012.(I.24.)Kt.sz.határozat2012. évi Belső Ellenőrzési Munkaterv elfogadása
9/2012.(I.24.)Kt.sz.határozatDél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumnál befizetett önerő visszaigénylése
10/2012.(I.24.)Kt.sz.határozatÁltalános Iskola és Napközi Otthon alapító okiratának módosítása
11/2012.(I.24.)Kt.sz.határozatPálfi Sándorné ev. végelszámoló vállalkozói szerződésének módosítása
13/2012.(II.22.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
14/2012.(II.22.)Kt.sz.határozatÖnkormányzati konyha működésének elemzése
15/2012.(II.22.)Kt.sz.határozat2012. évi költségvetés végrehajtása
16/2012.(II.22.)Kt.sz.határozatSzalontai Mária könyvvizsgálói megbízási szerződés jóváhagyása
21/2012.(II.28.)Kt.sz.határozatMűvelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkájáról, a 2012. évi munkaterv megállapítása
23/2012.(III.21.)Kt.sz.határozatKunfehértó szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0026) megvalósításával kapcsolatos kiviteli tervek tervellenőrzésére beérkezett ajánlatok elbírálása
24/2012.(III.27.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
25/2012.(III.27.)Kt.sz.határozat2012. évi árak, díjak módosítása
26/2012.(III.27.)Kt.sz.határozatKEOP 1.1.1/2F/09-11. “Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képező új üzemeltetési koncepció elfogadása
27/2012.(III.27.)Kt.sz.határozatPolgármester Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
28/2012.(III.27.)Kt.sz.határozatHalasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
29/2012.(III.27.)Kt.sz.határozat“Kiskunhalas Ivóvízminőség Javító Projekt” című, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 jelű pályázatról, a “Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 11. számú, 2012. március 7-i üléséről
30/2012.(III.27.)Kt.sz.határozatÁltalános Iskola és Napközi Otthon Alapító Okiratának módosítása
31/2012.(III.27.)Kt.sz.határozatNapközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
32/2012.(III.27.)Kt.sz.határozatFehértó-Gazda Kft. végelszámolásával összefüggésben törzstőke pótbefizetés
33/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
34/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozatKunfehértó község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
35/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat2011. évi belső ellenőrzés
36/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozatÜIB jelentés az alpolgármester választás eredményéről
37/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozatKurgyis Gábor alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
38/2012.(IV.26.)Kt.sz. határozatHALASVÍZ Kft. részére, felújítási alapként biztosítandó forrás módosítása
39/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozatNapközi Otthonos Óvoda magasabb vezetőjének megbízása
40/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozatJuhász-Vedresné Szabó Ibolya Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsági taggá történő megválasztása
41/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozatHarnóczi Sándor alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
42/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozatHelyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítése
43/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozat2012 évi Sörfesztivál megvalósítása
44/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozatPolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámának megemelése tárgyában
45/2012.(IV.26.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
46/2012.(V.29.)Kt.sz.határozatÖnkormányzat pénzügyi helyzetének elemzése 2012.01.01.-2012.05.15. közötti időszakra vonatkozóan
47/2012.(V.29.)Kt.sz.határozatÖnkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása
48/2012.(V.29.)Kt.sz.határozatHázi gyermekorvosi szolgálat működtetése
49/2012.(V.29.)Kt.sz.határozatPálfi Sándorné ev. végelszámoló szerződésének meghosszabbítása
50/2012.(V.29.)Kt.sz.határozat2012. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
51/2012.(V.29.)Kt.sz.határozatÁltalános Iskola és Napközi Otthon létszámcsökkentése
52/2012.(V.29.)Kt.sz.határozatSzennyvízberuházással összefüggő (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0026) változás bejelentés tudomásul vétele
53/2012.(V.29.)Kt.sz.határozatNapközi Otthonos Óvoda nyári takarítás szünete
54/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
55/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozatÖnkormányzati társulási megállapodások felülvizsgálata
56/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozatEU Önerő Alap pályázat benyújtása KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú “Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című projekt II. forduló önerő támogatására
57/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozat2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása
58/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozatKépviselő-testületület 2012. II. félévi munkatervének megállapítása
59/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozatFehértó-Gazda Kft. 2011. évi mérleg beszámolója
60/2012.(VI.26.)Kt.sz.határozatTüske Mihályné területvásárlás iránti kérelme
62/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozatHarnóczi Sándor polgármesteri programja
63/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozatHarnóczi Sándor polgármester illetményének és költségátalányának megállapítására
64/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozatÜgyrendi és Idegenforgalmi Bizottság régi elnöke
65/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozatÜgyrendi és Idegenforgalmi Bizottság új elnöke
66/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozatÜgyrendi és Idegenforgalmi Bizottság új képviselő tagja
67/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozatPénzügyi és Községfejlesztési Bizottság személyi változása
68/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozatÜIB jelentés az alpolgármester választás eredményéről
69/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozatDr. Hegyes Edina alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
70/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozatVolovár Károly Településüzemeltetési csoportvezető közalkalmazotti jogviszonyának meghosszabbítása
71/2012.(VII.17.)Kt.sz.határozatNevelési-oktatási intézmények csoportjainak, valamint az óvodai nagycsoport maximális csoportlétszám meghatározása
72/2012.(VIII.07.)Kt.sz.határozatÖnkormányzati középületek energetikai korszerűsítését támogató pályázat készítésére
73/2012.(VIII.07.)Kt.sz.határozatInnovatív iskolák fejlesztése c. (TÁMOP- 3.1.4-12) pályázathoz fenntartói nyilatkozat kiadására
77/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
78/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozatÁltalános Iskola és Napközi Otthon elmúlt oktatási évben végzett munkája
79/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozatNapközi Otthon Óvoda elmúlt nevelési évben végzett munkája
80/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozatKunfehértó községi szennyvízelvezetés és tisztítás beruházás helyzete
81/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozatÖnkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi alakulása
82/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozatÁltalános Iskola és Napközi Otthon Alapító Okiratának módosítása
83/2012.(IX.18.)Kt.sz.határozatNapközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
91/2012.(X.11.)Kt.sz.határozatBursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozás
92/2012.(X.11.)Kt.sz.határozatMegállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához
93/2012.(X.11.)Kt.sz.határozatKunfehértó Község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése KEOP 1.2.0/B/10-2010-0026 sz. beruházással kapcsolatosan kötendő, két- és többoldalú hitel- és egyéb szerződések elfogadása
94/2012.(X.11.)Kt.sz.határozatKunfehértói Üdülő Egyesület székhely bejegyzése
95/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
96/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozatHalasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenység
97/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozatSzemélyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény munkája
98/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozatHalasi Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás működése
99/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozatPedagógiai szakszolgálatok feladatellátása
100/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozatEgyes szociális- és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodásának módosítása
101/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozatÁltalános Iskola és Napközi Otthon működtetése
102/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozatPálfi Sándorné ev. végelszámoló szerződésének meghosszabbítása
103/2012.(XI.06.)Kt.sz.határozatHázi Gyermekorvosi Szolgálat működtetése
109/2012.(XII.14.)Kt.sz.határozatÖnkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása
110/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
111/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozatÖnkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedéves alakulása, a 2013. évi költségvetési koncepciója
112/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozatAdóztatás helyzete
113/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozatHalasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
114/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozatKovács Mihály 0152/15. hrsz-ú kunfehértói ingatlanának megvásárlása
115/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozatMűvelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
116/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozatPolgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
117/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozatKépviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének megállapítása
118/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozatHorváth Róbert közalkalmazotti jogviszonyi kinevezése
119/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozatHarnóczi Gábor településüzemeltetési csoportvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
120/2012.(XII.18.)Kt.sz.határozatFehértó-Gazda Kft. végelszámolása

2011-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke

Határozat
Határozatok címei
1/2011.(I.11.)Kt.sz határozatKunfehértó Község Képviselő-testülete 2011. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyása
2/2011.(I.11.)Kt.sz határozatTrancsik Sándor kiskunhalasi lakos 095 hrsz-ú “út” ingatlan kisajátítása
3/2011.(I.31.)Kt.sz határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
4/2011.(I.31.)Kt.sz határozatKépviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
5/2011.(I.31.)Kt.sz határozatÖnkormányzat jogi ügyeinek vitelére Dr. Kovács Mária ügyvéd megbízása
6/2011.(I.31.)Kt.sz határozatTelepülésüzemeltetési Szolgáltató Idegenforgalmi Intézmény (TESZI) Alapító Okiratának elfogadása
7/2011.(I.31.)Kt.sz határozatTelepülésüzemeltetési Szolgáltató Idegenforgalmi Intézmény igazgatói megbízására pályázat kiírása
8/2011.(I.31.)Kt.sz határozatKunfehértó Község intézményeiben és közterületein való virágosításhoz szükséges virágok beszerzése, “Fogadj örökbe egy közterületet Kunfehértón!” mozgalom elindítása
9/2011.(I.31.)Kt.sz határozatFehértó-Gazda Kft. 2011. évi (01-06.hó) üzleti tervének elfogadása
10/2011.(I.31.)Kt.sz határozat2009. évi normatíva igénylésről és annak 2011. évi költségvetést érintő hatásairól
11/2011.(I.31.)Kt.sz határozatPiac körüli balesetveszélyes állapotok megszüntetése, a Szabadság tér rendezése
12/2011.(I.31.)Kt.sz határozatKunfehértó Község Önkormányzat tulajdonában lévő építmények, közterületek bérlőinek kérelme
13/2011.(I.31.)Kt.sz határozatÖnkormányzat 2011. évi költségvetésének I. változata
14/2011.(I.31.)Kt.sz határozat“KRESZ jelzést felvillantó figyelmeztető berendezés telepítése” pályázat benyújtása
15/2011.(I.31.)Kt.sz határozatÖnkormányzat tulajdonában lévő szőlő ültetvény értékesítése
16/2011.(I.31.)Kt.sz határozatKunfehértó, Kossuth u. 5. sz. alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
17/2011.(I.31.)Kt.sz határozatEgyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása
18/2011.(I.31.)Kt.sz határozatMagyarország-Szerbia IPA határon átnyúló Együttműködési Programban való gyüttműködés Kunfehértó Község és a vajdasági Magyarkanizsa Községbeli Orom település között
30/2011.(II.22.)Kt.sz határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
31/2011.(II.22.)Kt.sz határozatKépviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
32/2011.(II.22.)Kt.sz határozatKunfehértó Község Önkormányzata hatáskörébe tartozó 2011. évi árak-díjak megállapítása
33/2011.(II.22.)Kt.sz határozatSporttáborban működtetett konyha áthelyezésére a Napközi Otthonos Óvodába
34/2011.(II.22.)Kt.sz határozatKunfehértói Településüzemeltetési Szolgáltató Idegenforgalmi Intézmény 2011. évi költségvetése
35/2011.(II.22.)Kt.sz határozat2011. évi költségvetés végrehajtása
36/2011.(II.22.)Kt.sz határozatKunfehértó, Kossuth u. 5. szám alatti lakóházas ingatlan eladása
37/2011.(II.22.)Kt.sz határozatSzalontai Mária könyvvizsgálói megbízási szerződése jóváhagyása
38/2011.(II.22.)Kt.sz határozatBalázs Beáta külterületi “út” ingatlanának megvásárlása
39/2011.(II.22.)Kt.sz határozatÖnkormányzat 2011. évi költségvetési tartaléka “civil támogatás” előirányzatának felosztására
40/2011.(II.22.)Kt.sz határozatHomokhátsági Regionális Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása
41/2011.(II.22.)Kt.sz határozatMűvelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkája, a 2011. évi munkaterv megállapítása
42/2011.(II.22.)Kt.sz határozatKözséget és üdülőterületet összekötő kerékpárút fejlesztése projekthez tervező és pályázatíró kiválasztása
46/2011.(III.24.)Kt.sz határozatKunfehértó KEOP-1.2.0/B/10-0026 számú, szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” projekttel kapcsolatos hitelszerződések
47/2011.(III.29.)Kt.sz határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása Kunfehértó Község Képviselő-testülete az alábbi, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:
48/2011.(III.29.)Kt.sz határozatFehértó-Gazda Kft. végelszámolásának helyzete
49/2011.(III.29.)Kt.sz határozatKunfehértói Településüzemeltetési Szolgáltató Idegenforgalmi Intézmény (TESZI) bejegyzésének jelenlegi helyzete, a 150/2010.(XI.30.)Kt.sz. határozat végrehajtása
50/2011.(III.29.)Kt.sz határozatKunfehértó Gyermekotthon konyhaépületének bérbe vétele
51/2011.(III.29.)Kt.sz határozatKunfehértó Község Önkormányzata és az “Előre” Horgászegyesület között kötendő haszonbérleti szerződés jóváhagyása
52/2011.(III.29.)Kt.sz határozatKépviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(…) önkormányzati rendelet-tervezet módosítása
53/2011.(III.29.)Kt.sz határozatEgyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodásának módosítása
54/2011.(III.29.)Kt.sz határozatHalasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
55/2011.(III.29.)Kt.sz határozatKunfehértó Község Önkormányzata 2011. évi árak-díjak megállapításáról szóló 32/2011.
(II.21.)Kt.sz. határozat módosítása és kiegészítése
56/2011.(III.29.)Kt.sz határozatHalasvíz Kft. 2011. évre vonatkozó üzemeltetési és karbantartási szerződésének
63/2011.(IV.07.)Kt.sz határozatTrancsik Sándor “út” ingatlanával kapcsolatos kisajátítás
64/2011.(IV.07.)Kt.sz határozatKunfehértó honlapján működő fórum megszüntetése
68/2011.(IV.26.)Kt.sz. határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
69/2011.(IV.26.)Kt.sz. határozatHalasvíz Kft. 2011. évre vonatkozó üzemeltetési és karbantartási szerződésének elfogadása
70/2011.(IV.26.)Kt.sz határozat2010. évi belső ellenőrzésről
71/2011.(IV.26.)Kt.sz határozatTájékoztató az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
72/2011.(IV.26.)Kt.sz határozat2010. október és 2011. március közötti időszakban hozott képviselő-testületi döntések áttekintése
73/2011.(IV.26.)Kt.sz határozatHomokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási, módosított megállapodás elfogadása
74/2011.(IV.26.)Kt.sz határozatJánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gyermek- és Ifjúsági Táborral kapcsolatos vételi felajánlása
75/2011.(IV.26.)Kt.sz határozatNapközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
76/2011.(IV.26.)Kt.sz határozatÖnkormányzat és a Futó és Társa Kft. között megkötött szerződés módosítása
77/2011.(IV.26.)Kt.sz határozatBkm-i Önkormányzat települési rendezvények támogatására kiírt pályázatán való részvétel
78/2011.(V.23.)Kt.sz határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása Kunfehértó Község Képviselő-testülete az alábbi, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:
79/2011.(V.23.)Kt.sz határozatFehértó-Gazda Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolója
80/2011.(V.23.)Kt.sz határozatÖnkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak 2010. évi ellátása
81/2011.(V.23.)Kt.sz határozatPolgármester Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
82/2011.(V.23.)Kt.sz határozatKiskun Idegenforgalmi Egyesülethez történő csatlakozás
83/2011.(V.23.)Kt.sz határozatKunfehértói Víziközmű Társulat és Kunfehértó Önkormányzata közötti társberuházói megállapodás jóváhagyása
84/2011.(V.23.)Kt.sz határozat2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
85/2011.(V.23.)Kt.sz határozatKunfehértó szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások bonyolítása (KEOP-1.2.0/B)
86/2011.(V.23.)Kt.sz határozatKunfehértó szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása projekt megvalósításához szükséges tervezési szolgáltatások ellátása (KEOP-1.2.0/B)
87/2011.(V.23.)Kt.sz határozatÁltalános Iskola és Napközi Otthonban nyári napközi ellátás szervezése
99/2011.VII.20.)Kt.sz határozatKovács Erzsébet polgármesteri programja
100/2011.VII.20.)Kt.sz határozatKovács Erzsébet polgármester illetményének és költségátalányának megállapítására
101/2011.VII.20.)Kt.sz határozatÜgyrendi és Idegenforgalmi Bizottság megválasztása
102/2011.VII.20.)Kt.sz határozatPénzügyi és Községfejlesztési Bizottság megválasztása
103/2011.VII.20.)Kt.sz határozatÜIB jelentés az alpolgármester választás eredményéről
104/2011.VII.20.)Kt.sz határozatHarnóczi Sándor alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
105/2011.VII.20.)Kt.sz határozatSZMSZ felülvizsgálata
106/2011.VII.20.)Kt.sz határozat“Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” KEOP-1.2.0/B/10-2010-0026
számú projekttel kapcsolatos támogatási szerződés
107/2011.(VII.26.)Kt.sz határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
108/2011.(VII.26.)Kt.sz határozat“Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” (KEOP-1.2.0/10-2010-0026
projekttel kapcsolatos tervezési szolgáltatások ellátása
109/2011.(VII.26.)Kt.sz határozat“Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” (KEOP-1.2.0/10-2010-0026
projekt megvalósítása
110/2011.(VII.26.)Kt.sz határozatFehértó-Gazda Kft. végelszámolásának helyzete, végelszámolói szerződés módosítása
111/2011.(VII.26.)Kt.sz határozat2011. évi költségvetést módosító gazdasági események
112/2011.(VII.26.)Kt.sz határozatÖnkormányzat aktuális pénzügyi helyzete
113/2011.(VII.26.)Kt.sz határozatÁltalános Iskola és Napközi Otthon alapító okiratának módosítása
114/2011.(VII.26.)Kt.sz határozatMolnárné Faddi Rita üdülőtelek vételi ajánlata
115/2011.(VII.26.)Kt.sz határozatNapközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám felemelésének engedélyezése
123/2011.(IX.15.)Kt.sz határozatEU Önerő Alap támogatására pályázat benyújtása
124/2011.(IX.15.)Kt.sz határozat“Tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartása céljából” pályázat benyújtása
125/2011.(IX.15.)Kt.sz határozat“Kunfehértó Tófürdő turisztikai fejlesztése” (DAOP-2.1.1-/E-09-2009-0034) műszaki
tartalom csökkentése
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról
2011. Közbeszerzési Terv módosítása
Kossuth u. 5. szám alatti szolgálati lakás értékesítéséhez új ármegállapítás
Trancsik Sándor út ingatlanával kapcsolatos adás-vételi szerződés elfogadása
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához
történő csatlakozás
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására pályázat kiírása
172/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
173/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozatÖnkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves alakulása
174/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozatÖnkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
175/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozatÁltalános Iskola és Napközi Otthon alapító okiratának módosítása
176/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozatNapközi Otthonos óvoda alapító okiratának módosítása
177/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozatÁltalános Iskola és Napközi Otthon Házirendjének módosítása
178/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozatHomokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodás KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása
179/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozatHomokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása tárgyában
180/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozatKunfehértó Viziközmű Társulat és az Önkormányzat, mint társberuházó közötti
megállapodás aláírása és a 83/2011.(V.23.)Kt.sz. határozat visszavonása
181/2011.(XI.30.)Kt.sz.határozatSzlobonyi Lajos területvásárlási szándéka
184/2011.(XII.20.)Kt.sz.határozatLejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
185/2011.(XII.20.)Kt.sz.határozatKunfehértó Község Képviselő-testülete 2012. I. félévi munkatervének megállapítása

2010-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke

Határozat
Határozatok címei
Szennyvíz beruházással kapcsolatos pályázati anyag elkészítéséhez egyszerű beszerzési eljárás indítása a pályázatíró személyének kiválasztására
Szennyvíz beruházással kapcsolatos RMT-CBA elkészítéséhez egyszerű beszerzési eljárás indítása, az RMT-CBA elkészítő személyének kiválasztása
Gömzsik László polgármester fizetési előleg felvételének engedélyezése
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
Művelődési Ház és Könyvtár elmúlt évi tevékenysége, a 2010. évi munkaterv
Szennyvíz beruházással kapcsolatos KEOP pályázati dokumentáció összeállítását végző személy kiválasztása
Szennyvíz beruházással kapcsolatos KEOP pályázati dokumentációhoz kapcsolódó RMT és CBA elkészítését végző személy kiválasztása
Kunfehértó Község Önkormányzata Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Tervének elfogadása
“Kunfehértó Általános Iskola tetőfelújítása és nyílászáró csere” pályázat beadása

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása

Fehértó-Gazda Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadása
Fehértó-Gazda Kft. Ügyvezetőjének 2010. évi prémiumfeltételei
Fehértó-Gazda Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Pályázat kiírása fogorvosi alapellátás vállalkozási formában történő ellátására
Pályázat kiírása gyermekorvosi alapellátás vállalkozási formában történő ellátására
Kunfehértó, Táncsics utcai építési lakótelkek értékesítésre történő kijelölése
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
A 2010. évi országgyűlési képviselő választás előkészítéséről
A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
Köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek 2010. évi meghatározása
A 2010. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
A kunfehértói 097/202 hrsz-ú külterületi ingatlan tulajdonjogának megszerzése
DUTIREG részvények értékesítésének
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtása
2009. évi belső ellenőrzésről
A Fehértó-Gazda Kft. 2010. évi üzleti tervének módosítása
Folyékony hulladék közszolgáltatási szerződés felmondása
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciummal kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
Bkm-i Önkormányzat települési rendezvények támogatására kiírt pályázatán való részvétel
Falugyűlés összehívása
Fehértó-Gazda Kft-vel, a Kunfehértó, Tófürdő építési feladatokra kötendő vállalkozási szerződés
Fehértó-Gazda Kft-vel a Kunfehértó, Tófürdő eszközbeszerzési feladatokra kötendő állalkozási szerződés
Fehértó-Gazda Kft-vel, a Kunfehértó, Tófürdő nyilvánosság biztosítását segítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokra kötendő vállalkozási szerződés
Vállalkozási Tanácsadó, Menedzseri és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő szerződés
2010. évi költségvetést érintő változások előzetes engedélyezése
“Kunfehértó Tófürdő ökoturisztikai és turisztikai fejlesztése” c. pályázat megvalósításának pénzügyi ütemezése
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Község közbiztonsági, bűnügyi helyzete
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Fehértó-Gazda Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. 2009. évi pénzügyi beszámolójának
elfogadása
Önkormányzat és a Fehértó-Gazda Kft. között, a folyékony hulladék ártalmatlanításával
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés elfogadása
Általános Iskola és Napközi Otthon nyári napközi működtetése
Fogorvosi alapellátás vállalkozási formában történő ellátására beérkezett pályázat elbírálása
Önkormányzat K&H Banknál meglévő likvidhitel szerződés meghosszabbítása
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére pályázat kiírása
Napközi Otthonos Óvoda létszámcsökkentése
“Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására pályázat benyújtása
“Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítását követő díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásáról nyilatkozat
“Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítását követő csatornadíj támogatásról nyilatkozat
Jászkun Emléknappá nyilvánítással kapcsolatos felterjesztés
Művelődési Ház és Könyvtár vezetői álláshelyére kiírt pályázat visszavonása
Önkormányzat és a Római Katolikus Lelkészség közötti együttműködési megállapodás
“Kunfehértó Község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” KEOP 1.2.0/B/10-2010-0026.projekt finanszírozása
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programjának módosítása
Kunfehértó Község 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítása
BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás
Homokhátsági projekt keretében a rekultivált hulladéklerakók bérbeadása
Alakuló ülés napirendjének elfogadása
Polgármester programja
Kovács Erzsébet polgármester illetménye és költségátalánya
Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztása
Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság megválasztása
Idegenforgalmi, Sport, Kulturális és Oktatási Bizottság megválasztása
ÜSZEB jelentés az alpolgármester választás eredményéről
Szalai László alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya
Gömzsik László volt polgármester végkielégítése
Kunfehértó Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének előzetes módosítása
SZMSZ felülvizsgálata
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
“KUNFEHÉRTÓÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” működtetése
Fehértó-Gazda Kft. Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Gemenc Zrt által elindított “Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” című
mozgalomhoz történő csatlakozás
Dr. Matos Zoltán üdülőtelek eladására vonatkozó ajánlata
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
Fehértó-Gazda Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Szilágyi Mihály saját gépjármű költségelszámolására vonatkozó 143/2008. (XII.18.)Kt.sz határozat visszavonása
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása Kunfehértó Község Képviselő-testülete a 2010. november 6-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket fogadja el:
Kunfehértó Község Önkormányzat 2010-2014. közötti időszak Gazdasági Programja előkészítésének feladat-, és ütemterve
EU Gyermekétkeztetési Alapítvány Élelmiszersegély program II. fordulója kapcsán megkötendő együttműködési megállapodás
TERRA-LINE Kft. peren kívüli megegyezésre vonatkozó megkeresése
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
Kunfehértó Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves alakulása
Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Önkormányzat 2010. évi költségvetést érintő változások előzetes engedélyezése
Önkormányzatnak a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben lévő, 70 db 10.000 Ft névértékű részvényének értékesítése
Önkormányzat és a Futó és Tsa Kft. között, a gyermekorvosi feladatok ellátására kötendő megállapodás elfogadása
KUNFEHÉRTÓÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” elnökének megválasztása
Trancsik Sándor tulajdonát képező, 095 hrsz-ú “út” ingatlanával kapcsolatos ajánlata
Fehértó-Gazda Településüzemeltető és Szolgáltató Kft. 2010.01.01. és 2010.11.15. közötti időszakban végzett gazdálkodásáról
Intézkedési Terv a Fehértó-Gazda Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési zabályzatának 5.1. pontja szerinti önkormányzati feladatoknak az önkormányzat szervezeti keretében működő intézményrendszerbe történő átszervezésére, valamint a 2011. évi kiadások csökkentésére
Napközi Otthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjának jóváhagyása
Védőnői állás betöltésére pályázati kiírása
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása
Kunfehértó Község Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági Programjának I. változata
KUNFEHÉRTÓÉRT Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
Művelődési Ház és Könyvtár igazgató megbízása
Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervének megállapítása
Általános Iskola és Napközi Otthon Pedagógiai Programjának módosítása
Fehértó-Gazda Kft végelszámolójának kiválasztására vonatkozó egyszerűsített eljárás
lefolytatása
Kunfehértó Község Önkormányzata és a Fehértó-Gazda Kft. között létrejött, a Tófürdő
ökoturisztikai és turisztikai célú fejlesztése” című DAOP-2.1.1./E-09-2009-0034 azonosítószámú pályázat kapcsán megkötött vállalkozói szerződések módosítása
Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése
Partner-települési viszony létesítése Kunfehértó Község és a vajdasági Magyarkanizsa
Községbeli Orom település között
Ragály Károly üdülőterületi telekadó mérséklésre vonatkozó indítványa
Időkép a Főúton
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Gömb-Panoráma
Gömb-panoráma

Legutóbbi Híreink
Hír Kategóriák
Magyar Államkincstár

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Fektessen be gyermeke jövőjébe!Kezelje okosan gyermeke életkezdési támogatását, a 42.500,- Ft-ot. Nyisson Start-értékpapírszámlát a Kincstárban!Babakötvény 5,8 %-os kamattal!Díjmentes számlanyitás, a számla adó-, járulék és illetékmentes! Bővebb információért kattintson a hirdetésre!