Archívum
Webkamera a Tóparton
Webkamera

Időjárásállomás
Nagyvállalkozások
Honlap oldalak

2018-as évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke
(A konkrét határozat megjelenítéséhez kattintson a határozatszámra ! )

48/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Csernák Lajos Fehértó Non-profit Kft. ügyvezető részére jutalom megállapítása
47/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása
 46/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Önkormányzat tulajdonában lévő egyes fák kivágása
 45/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Védőnői Szolgálat 2017. évi munkája
44/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
2017 évi szociális étkeztetés
43/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Tanyagondnoki Szolgálat 2017. évi ellátása
42/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2017. évi ellátása
 41/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata 2017. évi adóztatása
40/2018.(IV.25.)Kt.sz H a t á r o z a t
Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkája
39/2018.(IV.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett munkája
38/2018.(IV.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
33/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gyermek- és Ifjúsági Tábor „B” konyhaépület tetőszerkezetének felújítása
32/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme
31/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Rosszcsont Alapítvány támogatási kérelme
30/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Segítő Kéz Gyógyír Egyesületének támogatási kérelme
29/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
VP6-19.2.1-32-2-17 kódszámú, Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása c. eszközbeszerzés/bérlés pályázat benyújtása
28/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
VP6-19.2.1-32-1-17 kódszámú, Települések élhetőbbé tétele c. eszközbeszerzés pályázat benyújtása
27/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata Mosolyvár Óvoda alapító okiratának módosítása
26/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
25/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó beszámolója
24/2018.(III.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
22/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
14/2018.(I.31.)Kt.sz. határozat módosítása
21/2018.(II.21.)Kt.sz.  H a t á r o z a t
Önkormányzat és a Kunfehértó „Előre” Horgászegyesület között kötendő közfeladat-átruházási megállapodás megkötése
20/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
19/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester szabadság ütemezése
18/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
NKM Áramszolgáltató Zrt. 2017. évi munkája
17/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
16/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata 
15/2018.(II.21.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása 
14/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
VP/-19.2.1..-32-6-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
13/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
VP6-19.2.1.-32-2-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
12/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
VP6-19.2.1.-32-1-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása
11/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Háziorvossal kötött szerződés 1.számú módosítása 
10/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Képviselő-testület 66/2017.(V.24.)Kt.sz. határozatának felülvizsgálata 
9/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó, 176. hrsz. közterület aszfaltozásához tulajdonosi hozzájárulás
8/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester cafetéria keretösszege megállapítása 
7/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2018. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban 
6/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda óvodai jelentkezési időpontjának és nyári zárva tartási rendjének meghatározatása 
5/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. ügyvezetőjének 2018. évi prémium feladatai meghatározatása
4/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása
3/2018.(I.31.)Kt.sz.H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata 2018-2020. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
2/2018.(I.31.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Pályázatok
Gömb-Panoráma
Gömb-panoráma

Legutóbbi Híreink
Hír Kategóriák
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Gravityscan Badge