Aktualitások
e-Ügyintézés
Időkép a Tóparton
Archívum
Hozzászólások
Nagyvállalkozások
Honlap oldalak

2020-as évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke
(A konkrét határozat megjelenítéséhez kattintson a határozatszámra ! )

32/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének módosítása
31/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
„Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről”
30/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Településrendezési eszközök módosítási terve partnerségi egyeztetésének lezárása, záró véleményezésre bocsátása
29/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására – pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítása és új pályázat kiírása
28/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. ügyvezető állására pályázat kiírása
27/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
KUNFEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása és Alapító Okiratának módosítása
26/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Czagány-Mákos Roberta szavazásból történő kizárása
25/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése
24/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
23/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
HTKT SZSZK egyes szolgáltatásainak átszervezése
22/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Hozzájárulás a HTKT SZSZK új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
21/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működése
20/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kunfehértó községben végzett 2019. évi munkája
19/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól
18/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
17/2020.(VI.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Képviselő-testület bizottságai személyi összetételének módosítása
16/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Községi Sportegyesület támogatási kérelme
15/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Közfeladat-átruházási szerződés
14/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2020. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
13/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása
12/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Szociális étkeztetés tárgyában kötött szerződés módosítása
11/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
10/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
9/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester cafetéria keretösszege megállapítása
8/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Erdei Ferenc tér, Úttörő tér és Vöröshajnal utca közterület elnevezések megváltoztatása
7/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó belterület 207/40 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése
6/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
5/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata 2021-2023. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
4/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2020 évi „Éves szolgáltatási terv a közművelődés alapszolgáltatás megszervezéséhez”
3/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2020. évi Üzleti Tervének elfogadása
2/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Óvodavezető megbízása intézményvezetői feladatok ellátására
1/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének meghatározása
Időkép a Főúton
Időjárásállomás
Szélmérő
Gömb-Panoráma
Gömb-panoráma

Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Legutóbbi Híreink
Hír Kategóriák