Időkép a Tóparton
Zöldhulladék gyűjtés
Archívum
Honlap oldalak

2020-as évben hozott Képviselő-testületi  és Polgármesteri határozatok jegyzéke
(A konkrét határozat megjelenítéséhez kattintson a határozatszámra ! )

Polgármesteri határozatok
31-2020 pm-i hatarozat 12-22
Bárdi Kft haszonbérleti szerződése
29-2020 pm-i hatarozat 12-15
Fehértó Non-Profit Kft pályázat ismételt meghirdetése
28-2020 pm-i hatarozat 12-15
Fehértó Non-Profit Kft pályázat megismétlése
27-2020 pm hatarozat 12-15
Munkarend
26-2020 pm hatarozat 12-15
Belső ellenőrzés 2021
25-2020 pm hatarozat 12-15
Orvosi ügyelet
24-2020 pm hatarozat 12-09 szszk
HTKTSZSZK intézet vezetői pályázat
23-2020 11 23 pm hatarozat
2020-2024 ellenőrzési terv
22-2020 11 23 pm hatarozat
Mozgáskorlátozottak támogatása
21-2020 11 23 pm hatarozat
Magyar Vöröskereszt támogatása
19-2020 11 23 pm hatarozat
Belterületi telek értékesítés (380/106 hrsz)
18-2020 11 19 pm hatarozat
Belterületi telek értékesítés (380/107 hrsz)
46/2020.(X.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t 
Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése
45/2020.(X.28.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
43/2020.(IX.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2020 évi ebösszeírás
42/2020.(IX.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t 
Csatlakozási szándéknyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
41/2020.(IX.30.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Munkatervének elfogadása
40/2020.(IX.30.)Kt.sz H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2019. évi munkája
36/2020.(VIII.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására – pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítása és új pályázat kiírása
35/2020.(VIII.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2020-2025. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
34-2020(VIII.25.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
33/2020.(VIII.11.) Kt.sz. Határozat
32/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének módosítása
31/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
„Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről”
30/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Településrendezési eszközök módosítási terve partnerségi egyeztetésének lezárása, záró véleményezésre bocsátása
29/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására – pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítása és új pályázat kiírása
28/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. ügyvezető állására pályázat kiírása
27/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
KUNFEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása és Alapító Okiratának módosítása
26/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Czagány-Mákos Roberta szavazásból történő kizárása
25/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése
24/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
23/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
HTKT SZSZK egyes szolgáltatásainak átszervezése
22/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Hozzájárulás a HTKT SZSZK új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
21/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működése
20/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kunfehértó községben végzett 2019. évi munkája
19/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól
18/2020.(VII.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
17/2020.(VI.24.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Képviselő-testület bizottságai személyi összetételének módosítása
16/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Községi Sportegyesület támogatási kérelme
15/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Közfeladat-átruházási szerződés
14/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2020. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
13/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása
12/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Szociális étkeztetés tárgyában kötött szerződés módosítása
11/2020.(II.26.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
10/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
9/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester cafetéria keretösszege megállapítása
8/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Erdei Ferenc tér, Úttörő tér és Vöröshajnal utca közterület elnevezések megváltoztatása
7/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó belterület 207/40 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése
6/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
5/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata 2021-2023. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
4/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2020 évi „Éves szolgáltatási terv a közművelődés alapszolgáltatás megszervezéséhez”
3/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2020. évi Üzleti Tervének elfogadása
2/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Óvodavezető megbízása intézményvezetői feladatok ellátására
1/2020.(I.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének meghatározása
MFP pályázatok

Időkép a Főúton
Időjárásállomás
Szélmérő
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Legutóbbi Híreink
Hír Kategóriák