Időkép a Tóparton
Hulladék gyűjtés 2022
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Szélmérő

2022-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke
(A konkrét határozat megjelenítéséhez kattintson a határozatszámra ! )

1/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
2/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
3/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán polgármester illetménye és költségtérítése
4/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Harnóczi Sándor szavazásból történő kizárása
5/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
6/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
7/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
a polgármester cafetéria keretösszege megállapítása
8/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének meghatározása
9/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Szándéknyilatkozat kiadása a fogorvosi feladatok ellátására
10/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Magyar Falu Programban kiírt pályázatok benyújtása
11/2022. (I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
MFP/UHK/2022. kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” pályázat benyújtása
12/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti terve elfogadása tárgyában
13/2022.(I.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
a települési ivóvízhálózat rekonstrukciójának megvalósításához szükséges külső források igénylésének kezdeményezéséről
14/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
15/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2022. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
16/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2021. évi települési tájékoztató az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről
17/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértó Község Önkormányzata 2023-2025. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege tárgyában
18/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A polgármester szabadság ütemezése
19/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról
20/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértó Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
21/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
22/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Közművelődési alapszolgáltatási terv elfogadása
23/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértói Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum Szabályzatának jóváhagyása tárgyában
24/2022.(II.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Játszótér megvilágítása
25/2022.(III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
26/2022.(III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2021. (XI.24.) Kt sz. határozat módosítása
27/2022. (III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
28/2022. (III.23.) Kt.sz.
H a t á r o z a t Beszámoló az adóztatás helyzetéről
29/2022. (III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Gubik-Med Kft-vel a fogorvosi körzet ellátására vonatkozó előszerződés megkötése
30/2022. (III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Megállapodás védőnő helyettesítése tárgyában
31/2022. (III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértó 070/16. hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügye
32/2022. (III.23.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Np. Kft. háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó beszámolója
MFP pályázatok

Időkép a Főúton
Időjárásállomás