Időkép a tóparton
Hulladék gyűjtés 2023
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

2023-as Határozatok tára

1/2023. (I.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
2/2023. (I.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének meghatározása
3/2023. (I.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
4/2023. (I.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A polgármester cafetéria keretösszege megállapítása
5/2023. (I.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Czagány-Mákos Roberta képviselő szavazásból történő kizárása
6/2023. (I.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2023. évre vonatkozó üzleti terve elfogadása
7/2023. (I.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Javaslat temető rendelet felülvizsgálata tárgyában
8/2023. (I.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2023. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
9/2023. (I.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Döntés a Tábor u. 27. szám alatti főzőkonyha bővítése, átalakítása és eszközbeszerzés tárgyában
10/2023. (I.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
TOP Plusz 1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyában
11/2023. (I.25.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fa kivágás
12/2023. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
13/2023. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2022. évi települési tájékoztató az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről
14/2023. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t a
Kunfehértó Község Önkormányzata 2024-2026. évekre várható adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege tárgyában
15/2023. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t a
helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 15/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
16/2023. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t a
polgármester szabadság ütemezése
17/2023. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
a Közművelődési alapszolgáltatási terv elfogadása
18/2023. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Vételi ajánlat a kunfehértói 0132/3. hrsz. alatti ingatlanra
19/2023. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Képviselő-testületének 69/2016. (VIII.24.) Kt. sz. határozatával elfogadott Használati Megállapodás (Ingatlanokról) módosítása tárgyában
20/2023.(II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
21/2023.(II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t a
A Polgármester 2023. évi jutalma tárgyában
22/2023.(II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Bizottsági tag lemondásáról, új tag megválasztásáról
23/2023. (II.22.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó 091/48 hrsz-ú ingatlan telekmegosztása
25/2023. (III.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
26/2023. (III.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról
27/2023. (III.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló az adóztatás helyzetéről
28/2023. (III.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
29/2023. (III.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó beszámolója
30/2023. (III.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
védőnői pályázat elbírálása
31/2023. (III.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Biropharma Kft. kérelme
32/2023. (III.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Képviselő-testületének 9/2023 (I.25.) Kt.sz. határozat módosítása
33/2023. (III.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó 1625/2 hrsz-ú ingatlan telekmegosztása
34/2023. (III.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Továbbképzési Programjának módosítása
35/2023. (III.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
36/2023. (III.29.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
37/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
38/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi munkájáról
39/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a védőnői szolgálat 2022. évi tevékenységéről
 40/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló az önkormányzat fenntartásában működő Tanyagondnoki szolgálat 2022. évi tevékenységéről
41/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló az önkormányzat szociális étkeztetés feladatainak 2022. évi ellátásáról
42/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
43/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Nyári szünidei gyermekétkeztetésről szóló döntés
44/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlés összehívása tárgyában
45/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán szavazásból történő kizárása
46/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A polgármester szemüveg juttatásának megállapítása
47/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
48/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Községi Sportegyesületének támogatási kérelme
49/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
2023. évi Közbeszerzési Terv módosítása
50/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A településrendezési eszközök módosításának elindítása
51/2023. (IV.26.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében állami tulajdonú ingatlanok felajánlása
54/2023. (V.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
55/2023. (V.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a háziorvosi ellátás 2022. évi munkájáról
56/2023. (V.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a fogorvosi ellátás 2022. évi munkájáról
57/2023. (V.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a gyermekorvosi ellátás 2022. évi munkájáról
58/2023. (V.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2022. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
59/2023. (V.31.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A gyepmesteri telep működtetése és egyes állategészségügyi feladatok ellátása
60/2023. (VI.15.) Kt.sz H a t á r o z a t
Főzőkonyha átadása
61/2023. (VI.28.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
62/2023. (VI.28.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése
63/2023. (VI.28.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Beszámoló a Katona József Könyvtár Kunfehértó Községben végzett tevékenységéről
64/2023. (VI.28.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Kommunikációs együttműködési megállapodás megkötése tárgyában
65/2023. (VI.28.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítása kapcsán a településszerkezeti terv módosításának elfogadása
66/2023. (VI.28.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Folyószámlahitel igénybevétele a 2023. évre tárgyában
67/2023. (VI.28.) Kt.sz. H a t á r o z a t
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat Kunfehértó 093/4. hrsz-ú külterületi út felújítása című projekt likviditási tervének elfogadása és a projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítása
68/2023. (VI.28.) Kt.sz. H a t á r o z a t
A LIFE20 CCA/HU/001604 azonosítószámú LIFE LOGOS 4 WATERS projektben meghirdetett „Vízgyűjtő Pályázati Program” keretében benyújtott pályázat vonatkozásában konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése tárgyában
69/2023. (VI.28.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Csatlakozás az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) OGY határozatához
70/2023. (VII.13.) Kt.sz. H a t á r o z a t
„VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat közbeszerzést lezáró döntés
71/2023. (VII.13.) Kt.sz. H a t á r o z a t
védőnői szolgálat átadása
72/2023. (VII.13.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Szociális étkezés és szünidei gyermekétkeztetés tárgyában kötendő közétkeztetési szolgáltatási szerződés
73/2023. (VIII.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Fehértó Non-profit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása
74/2023. (VIII.30.) Kt.sz. H a t á r o z a t
Dr. Horváth Katalin gyermekorvos kérelmének elbírálása

 

Időkép a főutcán
MFP pályázatok

Időjárásállomás