Archívum
Hozzászólások
Webkamera a Tóparton
Webkamera

Időjárás(idokep.hu)

Felhőkép
Hőtérkép
Széltérkép

Helyi nagyvállalkozások
Honlap oldalak

2017-es évben hozott Képviselő-testületi határozatok jegyzéke
(A konkrét határozat megjelenítéshez kattintson a határozatszámra ! )

1/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
2/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Fehértó Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása
3/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Polgármester illetményének megállapítása
4/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Polgármester cafeteria keretének megállapítása
5/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
6/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Központi Orvosi Ügyelet hozzájárulás 2017. évi összegének megállapítása
7/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételről döntés
8/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
9/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Mosolyvár Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezése
10/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Mosolyvár Óvoda nyári zárva tartási rendjének meghatározatása
11/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
2017. évi igazgatási szünet elrendelésére a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
12/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Volovár Károly haszonbérleti szerződése megszüntetése
13/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Erőgép beszerzése pályázat beadása
14/2017.(I.25.)Kt.sz. H a t á r o z a  t
Fehértó Non-profit Kft. ügyvezetője prémiumfeltételeinek meghatározása
15/2017.(II.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t 
VP-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat benyújtása (erőgép)
 16/2017.(II.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t
VP-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat benyújtása (útépítés)
 17/2017.(II.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t 
VP-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú pályázat benyújtása
 18/2017.(II.08.)Kt.sz. H a t á r o z a t 
Önkormányzat tulajdonában lévő egyes fák kivágása
19/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
20/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
EDF DÉMÁSZ 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
21/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó Község Önkormányzata 2018-2020. évekre várható, adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege
 22/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a tArculati kézikönyv és településképi rendelet elkészíttetésére megbízási szerződés kötése
 23/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a tKunfehértó külterület 068/42. hrsz-ú terület bérbeadása
24/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó belterület 207/36. hrsz-ú terület rendezése
25/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Polgármester 2017. évi szabadság ütemezése tárgyában
26/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
27/2017.(II.22.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfi-Lakosch Josef által felajánlott emlékhely létesítése
30/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
„Javaslat Kunfehértó község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a kapcsolódó döntés meghozatalára”
31/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkája
32/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Adóztatás helyzete
33/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében létrejött vagyon átadása a társulás tagjainak
 34/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
35/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kun-Fehér-tó vízutánpótlásának biztosítása
36/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Kunfehértó szennyvíztelepen keletkezett tisztított szennyvíz felhasználása
37/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
EFOP pályázat beadása
38/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
 39/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Gyermek- és Ifjúsági Tábor üzemeltetési megállapodása
40/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
DÉMÁSZ karbantartási szerződés
41/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Óvodavezető pályázat meghirdetése
42/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására pályázat kiírása
43/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Mosolyvár Óvoda körzethatárának kijelölése
 44/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Huszár Zoltán polgármester illetmény előleg felvételének engedélyezése
 45/2017.(III.29.)Kt.sz. H a t á r o z a t
Tófürdő III. sz. pénztár megszüntetése, kerítésépítéshez hozzájárulás
Gömb-Panoráma Képek
Gömb-panoráma

Legutóbbi Híreink
Hír Kategóriák
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár