Zöldhulladék gyűjtés
Időkép a Tóparton
Archívum
Hozzászólások
Honlap oldalak

 

1.
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése , számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról –a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók
2014 évi költségvetés és mellékletei 2014 évi zárszámadás
2015 évi költségvetés és mellékletei 2015 évi zárszámadás
2016 évi költségvetés mellékletek 2016 évi zárszámadás és mellékletei
2017 évi költségvetés
2018 évi költségvetés
2.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
2017. évi adatok Önkormányzat 2017.évi adatok
Polgármesteri Hivatal
2016. évi adatok Önkormányzat  2016.évi adatok
Polgármesteri Hivatal
2015. évi adatok Önkormányzat  2015.évi adatok
Polgármesteri Hivatal
2014. évi adatok Önkormányzat 2014.évi adatok
Polgármesteri Hivatal
3.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
5.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
8.
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
MFP pályázatok

Időkép a Főúton
Időjárásállomás
Szélmérő
Gömb-Panoráma
Gömb-panoráma

Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Legutóbbi Híreink
Hír Kategóriák