Archívum
Hozzászólások
Webkamera a Tóparton
Webkamera

Időjárásállomás
Nagyvállalkozások
Honlap oldalak

59.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: TOP-2.1.3-15
Projekt címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyen a csapadékvíz elvezetésre lehet pályázni.
Megítélt támogatás (Ft):  40 millió -Ft
A projekt összes költsége (Ft):  40.000.000. -Ft
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:  Kunfehértó község központjának csapadékvíz elvezetése

60.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: TOP-3.2.1-16
Projekt címe: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” Művelődési Ház és Könyvtár, Óvoda.
Megítélt támogatás (Ft): 99.842.545 Ft
A projekt összes költsége (Ft):
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

94/2017.(VII.12.)Kt.sz.                                                                                         H a t á r o z a t

TOP-3.2.1. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat beadása

  1. 1.         Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra Kunfehértó, Ady E.u.4. alatti Mosolyvár Óvoda illetve a Kunfehértó, Béke tér 3. szám alatti Művelődési Ház energetikai korszerűsítésére. A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem haladhatja meg a bruttó 80.000.000 Ft-ot.

 

  1. 2.         Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészítő munkák megtételére, dokumentumok elkészíttetésére, aláírására, a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

3. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16 pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési feladatok ellátására (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése stb.) br. 2 millió Ft összeget biztosít a 2017. évi költségve tés terhére.

 

98/2017.(VIII.14.)Kt.sz.                                                                                       H a t á r o z a t

TOP-3-2-1. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat beadása

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2017. (VII.12.) Kt.  sz. határozatának 1. pontját  az alábbiak szerint módosítja:

„Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra Kunfehértó, Ady E.u.4. szám alatti Mosolyvár Óvoda, illetve a Kunfehértó, Béke tér 3. szám alatti Művelődési Ház energetikai korszerűsítésére. A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem haladhatja meg a bruttó 100.000.000 Ft-ot.” 

61.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: TOP-3.1.1-16
Projekt címe: „Belterületi kerékpárút építése  Kunfehértón”
Megítélt támogatás : 143 millió Ft
A projekt összes költsége (Ft):
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

62.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: TOP-1.4.1-16
Projekt címe: „A foglalkoztatást és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
Megítélt /támogatás (Ft):  30 millió Ft
A projekt összes költsége (Ft):
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

97/2017.(VIII.14.)Kt.sz. H a t á r o z a t

TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és a életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat beadása

  1. 1.         Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” felhívásra Kunfehértó, Úttörő tér 7. sz.  alatt mini bölcsőde kialakítására. A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem haladhatja meg a bruttó 30.000.000 Ft-ot.
  2. 2.         Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészítő munkák megtételére, dokumentumok elkészíttetésére, aláírására, a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
  3. 3.         Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16 pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítési feladatok ellátására (előzetes tanulmányok, megalapozó dokumentumok stb.) br. 300.000 Ft összeget biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.

63.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: EFOP-4.1.3.17
Projekt címe: Második otthonunk az iskola-beruházás az egészséges, biztonságos fenntartható iskolai környezetért.
Megítélt /támogatás (Ft):  77.236.233.- Ft
A projekt összes költsége (Ft):  77.236.233.- Ft
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

64.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Projekt címe: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése
Elnyerhető / Megítélt /támogatás (Ft):  24.404.986.- Ft
A projekt összes költsége (Ft):  28.711.748.- Ft
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

  Elbírálás alatt !

65.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: VP-7.2.1-7.4.1.2-16
Projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.
Elnyerhető / Megítélt /támogatás (Ft):  109.965.138.- Ft
A projekt összes költsége (Ft):  132.211.046.- Ft
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

 Elbírálás alatt !

66.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: Startmunka
Projekt címe: A mezőgazdasági mintaprogram keretén belül egy 18 m2-es hűtőkamra létesítése
Megítélt /támogatás (Ft):   3.473.450.- Ft + 432.930.- Ft   
A projekt összes költsége (Ft):
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

67.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: EFOP-1.8.5-17
Projekt címe: Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok
Megítélt támogatás (Ft):  20 millió – Ft
A projekt összes költsége (Ft):
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

 68.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: Bethlen Gábor Alap
Projekt címe: “Testvér-Települési programok és együtműködések” 
Elnyerhető / Megítélt /támogatás (Ft):
A projekt összes költsége (Ft):
Forrás hiány miatt elutasítva!  

69.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: Bethlen Gábor Alap
Projekt címe: “A magyar kultúráért és oktatásért”
Elnyerhető / Megítélt /támogatás (Ft):
A projekt összes költsége (Ft):
Forrás hiány miatt elutasítva!   

70.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: Nemzeti kultúrális alap
Projekt címe: Cseh Tamás program
Megítélt /támogatás (Ft):  1 millió – Ft
A projekt összes költsége (Ft):
Támogatott projekt neve: Tóparti Koncertek

 

 

 

71.

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: EFOP-1.5.3-16
Projekt címe: “Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk”
Megítélt /támogatás (Ft):  Konzorciumban ~ 40millió – Ft
A projekt összes költsége (Ft):
Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

 

Pályázatok
Gömb-Panoráma
Gömb-panoráma

Legutóbbi Híreink
Hír Kategóriák
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Gravityscan Badge