Időkép a Tóparton
Hulladék gyűjtés 2022
Archívum
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár

Szélmérő

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetői álláshelyének  határozatlan időre szóló betöltésére. A munkavégzés helye: 6413 Kunfehértó, Tábor u. 27.

1.) Az ügyvezető feladatai különösen:

  • a társaság alapító okiratában, alapdokumentumaiban, a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint biztosítani a társaság jogszerű, hatékony és eredményes működését,
  • a társaság tevékenységének irányítása, színvonalas szakmai munka kialakítása,
  • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
  • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
  • a társaság pénzügyi, gazdasági folyamatainak működtetése

2.) Az ügyvezető jogállása:

Az ügyvezető jogállása a Munka Törvénykönyve szabálya szerint határozatlan idejű munkaviszony, mely 2018. május 1. napjától szól.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

3.) A munkakör betöltésének feltételei:  

  • Büntetlen előélet,
  • Cselekvőképesség,

 

4.) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szakirányú végzettség (kereskedelmi, közgazdasági, műszaki, idegenforgalmi, vendéglátó-ipari, agrármérnök, művelődés szervező)
  • felsőfokú iskolai végzettség

–  Kft. vezetői beosztásban szerzett tapasztalat

  • előírt szakirányú végzettségeknek megfelelő szakterületen szerzett tapasztalat
  • jó kommunikációs és kapcsolatteremtési képesség

 

5.) A pályázathoz kötelezően csatolni kell:

  •  a szakmai önéletrajzot,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
  • végzettséget igazoló okirat másolatát,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
  • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115.§ rendelkezései),
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra.

 

6.)  Illetmény:

Az illetmény megállapítását a Munka Törvénykönyvében foglaltak alapján Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozza meg.

Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2018. május 1.

 

7.) A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

 A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon „FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetői pályázata” jeligével ellátva lehet benyújtani Kunfehértó Község Polgármesteréhez címezve (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.). A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 12.

 

8.)  A pályázat elbírálása:

A pályázatot Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb a benyújtást követő első rendes testületi ülésén, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 9.) A pályázati kiírás közzétételének helye:

– Kunfehértó Község Önkormányzata honlapja (www.kunfeherto.hu)

– Kunfehértó Község Önkormányzata hirdetőtáblája

– Fehértó Non-profit Kft honlapja

– Halasi Tükör újság

– Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft képújsága

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

MFP pályázatok

Időkép a Főúton
Időjárásállomás