Archívum
Hozzászólások
Webkamera a Tóparton
Webkamera

Időjárás(idokep.hu)

Felhőkép
Hőtérkép
Széltérkép

Helyi nagyvállalkozások
Honlap oldalak

Képviselő-testületi előterjesztések

2017 április 26-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Előterjesztés a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 4. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi munkájáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)(írásban mellékelve)(prezentáció), (polgármesteri levél), (szóbeli beszámoló)
 5. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2016. évi tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 6. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 7. Beszámoló az Önkormányzat szociális étkeztetés feladatának ellátásáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 8. Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2016. évi tevékenységéről
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 9. Előterjesztés szerződés kötése főépítészi feladatok ellátására tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 10. Előterjesztés az Önkormányzat eladásra kijelölt építési területeinek értékesítése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 11. Előterjesztés a TOP-3.1.1-16. számú pályázat benyújtása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 12. Előterjesztés Kunfehértó község és Orom község közötti hivatalos testvér-települési szerződés megkötése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 13. Egyebek

2017 március 29-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Előterjesztés a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)(írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés „Javaslat Kunfehértó község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a kapcsolódó döntés meghozatalára” tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 4. Beszámoló a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
  Előadó: Kristóf Andrea jegyző (írásban mellékelve)
 5. Beszámoló az adóztatás helyzetéről
  Előadó: Kristóf Andrea jegyző (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében létrejött vagyon átadása a társulás tagjainak tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)(írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés a Kun-Fehér-tó vízutánpótlásának biztosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 9. Előterjesztés a Kunfehértó szennyvíztelepen keletkezett tisztított szennyvíz felhasználása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 10. Előterjesztés EFOP pályázat beadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 11. Előterjesztés a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 12. Előterjesztés Gyermek- és Ifjúsági Tábor üzemeltetési megállapodása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)(írásban mellékelve)
 13. Előterjesztés DÉMÁSZ karbantartási szerződés tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 14. Előterjesztés óvodavezető pályázat meghirdetése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 15. Előterjesztés a település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására pályázat kiírása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 16. Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda körzethatárának kijelölése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 17. Egyebek

2017 február 22-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)(írásban mellékelve)(írásban mellékelve) , (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.II.26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés az EDF DÉMÁSZ évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2018-2020. évekre várható, adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint saját bevételeinek összege tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés Arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészíttetésére megbízási szerződés kötése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a Kunfehértó külterület 068/42. hrsz-ú terület bérbeadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés a Kunfehértó belterület 207/36. hrsz-ú terület rendezése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                   (írásban mellékelve)
 9. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadság ütemezése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                                     (írásban mellékelve)
 10. Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése tárgyában
  Előadó: Lukács Tamás ÜIB. elnök
 11. Egyebek

2017 január 25-i testületi ülésre
Az “(írásban mellékelve)” szövegre kattintva olvashatóak az előterjesztések!

 1. Előterjesztés a Fehértó Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 2. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 3. Előterjesztés a Kunfehértó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)  (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 4. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételről döntés tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 5. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) (írásban mellékelve) (írásban mellékelve)
 6. Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 7. Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda nyári zárva tartási rendjének meghatározása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 8. Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítása tárgyában
  Előadó: Lukács Tamás ÜIB. elnök (írásban mellékelve)
 9. Előterjesztés cafeteria keretének megállapítása tárgyában
  Előadó: Lukács Tamás ÜIB. elnök (írásban mellékelve)
 10. Tájékoztatás a polgármester 2016. évben kiadott szabadságáról
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 11. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 12. Előterjesztés 2017. évi igazgatási szünet elrendelésére a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 13. Előterjesztés Volovár Károly haszonbérleti szerződése megszüntetése tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 14. Előterjesztés A Központi Orvosi Ügyelet hozzájárulás 2017. évi összegének megállapítása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 15. Előterjesztés erőgép beszerzése pályázat beadása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve)
 16. Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. ügyvezetője prémiumfeltételeinek meghatározása tárgyában
  Előadó: Huszár Zoltán polgármester (később kerül kiadásra)
 17. Egyebek
Gömb-Panoráma Képek
Gömb-panoráma

Legutóbbi Híreink
Hír Kategóriák
Nemzeti Jogszabálytár
Nemzeti Jogszabálytár